A A A

Brukerundersøkelse på NAV-kontoret

Fra 5. september og ca fire uker framover vil NAV Sel spørre brukerne sine om hva de mener om den servicen som NAV gir og om de har forslag til forbedring.
Undersøkelsen gjennomføres ved at NAV-brukere som besøker NAV-kontoret i denne perioden vil bli spurt om å svare på noen enkle spørsmål. Det tar 2-4 minutter å svare, men litt lengre tid hvis en vil benytte anledningen til å utdype synspunktene sine. Svarene avgis anonymt direkte på PC.

Hensikten med undersøkelsen er at kontoret skal forbedre sin service overfor brukerne. NAV-kontoret håper derfor at så mange som mulig vil bidra med ris, ros og gode forslag.
Tips en venn Skriv ut