A A A
Forsiden/Tjenester A-Å

Brukermedvirkning i skolen

Generelt

Beskrivelse

Råd og utvalg i skolen har rett til å uttale seg og komme med forslag i alle saker som gjelder skolen. De skal holdes løpende orientert om skolemiljøet og har rett til å få dokumentasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Så tidlig som mulig skal de tas med i planleggingen og gjennomføringen av miljøtiltak. Hvis skolen blir klar over forhold ved skolemiljøet som kan virke negativt på elevenes helse, skal elever og foresatte snarest mulig varsles om det.

Ved hver skole skal det være

  • samarbeidsutvalg
  • skolemiljøutvalg
  • elevråd
  • foreldreråd

Kriterier/vilkår

Ingen av rådene eller utvalgene har beslutningsmyndighet, men de gir elever og foreldre anledning til å utveksle meninger og å komme med felles uttalelser.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Klage på manglende elevmedvirkning
Samarbeid hjem - skole (flere språk)
___

Regelverk

Opplæringslova kapittel 11 og § 9A-8


Lover

Opplæringslova

Forskrifter

Målformer i grunnskolen
___

Praktiske opplysninger

___

Andre opplysninger

Dato oppdatert

2016-10-19 13:14 ___
  • Tips en venn
  • Skriv ut

Tjenestebeskrivelser

Selvbetjening