A A A
Forsiden/Tema/Sosiale tjenester/Husbanken

Husbanken

03. mars 2017

Bostøtte

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter. Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker.

Lurer du på om du kan få bostøtte, når fristene for å søke er, når utbetalingen skjer ?

Her kan du lese mer og søke om bostøtte

For mer informasjon om bostøtte, kontakt NAV Sel.
Ring NAV sentralt på 55 55 33 33 og spør etter Unni Breden.

21. april 2016

Startlån

Husbankens ordning med startlån kan være en inngangsmulighet til boligmarkedet for husstander som ikke får vanlig boliglån eller som har vanskeligheter med å bli boende i boligen sin. Har du lav inntekt kan startlånet kombineres med tilskudd eller bostøtte.

Lurer du på om du er i målgruppen for startlån og tilskudd? Eller ønsker du å søke lån og/eller tilskudd ?

Her kan du lese mer og søke om startlån

For mer informasjon om startlån, kontakt NAV Sel.
Ring NAV sentralt på 55 55 33 33 og spør etter Kåre Mæhlum.