A A A
Forsiden/Tjenester A-Å

Bilstønad

Generelt

Beskrivelse

Dersom du ikke kan benytte offentlige transportmidler som følge av sykdom, skade eller lyte, kan du ha rett til bilstønad.

Du kan ha rett til bilstønad hvis du har en varig funksjonsnedsettelse som gjør at du ikke kan benytte offentlige transportmidler, eller hvis bruk av offentlig transport fører til urimelige belastninger for deg. I tillegg må du ha et behov for bil for enten å kunne

  • reise til og fra arbeids- eller utdanningssted
  • utføre din funksjon som hjemmearbeidende
  • hindre eller bryte en isolert tilværelse
  • avlaste familien i tilfeller der funksjonsnedsettelsen fører til særlig stor pleiebyrde og derved kan hindre innleggelse i helseinstitusjon

Målgruppe

Mennesker med varig funksjonsnedsettelse

Kriterier/vilkår

Det er en forutsetning at transportbehovet ikke kan dekkes på annen måte enn ved stønad til bil.

Det blir ikke gitt stønad til bil dersom funksjonsnedsettelsen er oppstått etter fylte 70 år.

Pris for tjenesten

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Partnere

Nav

___

Regelverk

Se spesielt § 10-7 i folketrygdloven og § 2 i forskrift om stønad til motorkjøretøy ...


Lover

Folketrygdloven

Forskrifter

Bilstønadsforskriften
___

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du må fylle ut søknadsskjema. Det laster du inn fra lenken under.

Vedlegg

Vedleggene går fram av søknadsskjemaet.

Søknaden sendes til

postmottak@sel.kommune.no

Eller
Sel kommune
Botten Hansens gt 9
2670 Otta

Klagemulighet

Får du avslag på søknaden din, kan du sende klage innen seks uker fra du mottok avslaget. Du må fylle ut klageskjema, se lenka over.

___

Andre opplysninger

Dato oppdatert

2016-09-16 14:35

Gyldig fra

2016-10-03 ___
  • Tips en venn
  • Skriv ut