A A A
Forsiden/Tema/Samfunnssikkerhet og beredskap/Beredskapsplaner
Personskader etter ulykker Nord-Gudbrandsdalen 2010

Beredskapsplaner

Kommunen har ansvar for å forebygge og redusere konsekvensene ved alvorlige ulykker, kriser og katastrofer. 

En forutsetning for god beredskap er at kommunen har kartlagt hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe og vurdert sannsynlightene for og konsekvensene av disse hendelsene - dvs. at de har gjennomført en helhetlig risko- og sårbarhetsanalyse. Utarbeidelse av beredskapsplaner og gjennomføring av øvelser er viktig for å forberede seg på kriser og katastrofer.

Bredskapsplanene skal revideres minst en gang i året. Kommunen skal gjennomføre øvelser i forhold til beredskapsplanen hvert annet år.

Beredskapsplan for Sel kommune.pdf

Smittevernplan for kommunene i Nord-Gudbrandsdal.pdf

Beredskapsplan skogbrann.pdf

Planene er vedtatt av Sel formannskap 22.09.2015, og er planlagt behandlet i Sel kommunestyre 16.11.2015.

 

 

Tips en venn Skriv ut