A A A
Forsiden/Tema/Barnevern/Bekymringsmelding

Bekymringsmelding

19. februar 2015

Offentlig ansatt og bekymret for et barn?

Hvis offentlige myndigheter har grunn til å tro at et barn blir utsatt for alvorlig omsorgssvikt eller mishandling, har de plikt til å melde saken videre til barnevernet.

19. februar 2015

Privatperson og bekymret for et barn?

Hvis du er bekymret for et barns utvikling eller omsorg, kan du ta kontakt med barneverntjenesten i den kommunen hvor barnet bor. Du kan melde via telefon eller brev.

19. februar 2015

10 spørsmål og svar om å melde til barnevernet

Mange tusen norske barn lider under omsorgssvikt. Barnevernet kan hjelpe både barna og de voksne. Jo tidligere hjelpen kommer, jo bedre virker den. Hva gjør du med din bekymring?