A A A
Forsiden/Tjenester A-Å

Behandlingsreise til utlandet

Generelt

Beskrivelse

Behandlingsreise til utlandet er et supplement til forskjellige behandlingstilbud som fins i Norge. De fleste behandlingene skjer i Spania, Tyrkia, Serbia, Montenegro og på Kanariøyene.

Målgruppe

Personer som har

 • astma, kroniske lungesykdommer og atopisk eksem (barn og unge)
 • psoriasis
 • betennelsesaktig revmatisk sykdom
 • senskader etter poliomyelitt (postpolio)

Kriterier/vilkår

Du må ikke lide av andre alvorlige sykdommer som for eksempel

 • angina pectoris / nylig hatt hjerteinfarkt
 • hjertesvikt
 • ubehandlet høyt blodtrykk
 • kreftsykdom (det skal gå tre år etter avsluttet behandling)
 • alvorlige psykiske lidelser

Legen vil kunne gi deg flere opplysninger om hvilke sykdommer som kan hindre deg i å reise. Alle som søker må i utgangspunktet være selvhjulpne.

Pris for tjenesten

Du må betale en egenandel. Barn og ungdom betaler ingen egenandel.


Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Behandlingsreiser til utlandet

Partnere

Rikshospitalet Helseforetakene

___

Regelverk

Dette er ikke en lovpålagt tjeneste.


___

Praktiske opplysninger

Skjema

Søknad om behandling i utlandet

Vedlegg

Epikrise fra revmatolog (ikke eldre enn fem år) og andre viktige opplysninger som kan være av betydning

Søknadsfrist

Se lenke Behandlingsreiser til utlandet i feltet Brosjyrer, kart, dokumenter og lignende.

Søknaden sendes til

Skjemaene sendes samlet til Behandlingsreiser, Rikshospitalet, 0027 Oslo

Saksbehandling

Søknaden blir medisinsk vurdert av en lege i Behandlingsreiser.

Saksbehandlingstid

Tiden varierer etter hva slags behandling du søker om. Du får beskjed i god tid før avreise.

Klagemulighet

Det er ingen klagemulighet, men du kan sende inn tilleggsopplysninger som kan endre prioriteringen.

___

Andre opplysninger

Dato oppdatert

2017-01-18 14:32 ___
 • Tips en venn
 • Skriv ut

Tjenestebeskrivelser