A A A

Bedre tilgjengelighet til biblioteket

Biblioteket på Otta har nå automatisk dørpåner. Det betyr bedre tilgjengelighet for mennesker nedsatt funksjonsevne. Det er Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne som har kommet med innspill om dette.
Tips en venn Skriv ut