A A A
Forsiden/Tema/Barnehage/Barnehageplass

Barnehageplass

30. april 2015

Priser i kommunale barnehager

Her finner du oversikt over priser i kommunale barnehager. Prisene gjelder for 2017.

09. februar 2015

Søknadsskjema

Barnehageåret 2017/2018 - oppstart fra august 2017

Søknadsfrist 1. februar:
for barn som allerede har plass og ønsker å endre antall dager eller andre dager i samme barnehage. Søknadsskjema for 2017/2018

Søknadsfrist 1. mars:
For nye søkere og de som søker om plass i annen barnehage. Søknadsskjema for 2017/2018

For søknad om barnehageplass inneværende år 2016/17, skal dette skjemaet benyttes.

Hovedferien, d.v.s 3 uker sammenhengende ferie, skal varsles så fort som råd den enkelte barnehage, senest innen 15.april. Benytt dette søknadsskjemaet.