A A A
Forsiden/Tema/Barnehage/Barnehager i Sel/Sel barnehage

Barnehagedagen 2016

Med slagordet "Les høyt for oss!" ble Barnehagedagen markert i Sel barnehage 9. mars.

Vi hadde i anledning dagen invitert 4., 6. og 7. klasse ved Sel skule til å lese høyt for oss.  4.klasse er faddere til våre førskolebarn, og de tok turen til biblioteket sammen. Her leste skolebarna høyt fra egne tegneserier og historier, og vi fikk møte både prinser, prinsesser, trollkoner og superhelter. Ekstra moro var det at førskolebarna var skrevet inn som hovedpersoner i flere av historiene. Bibliotekar Rita Ulen  serverte popkorn, saft og kjeks. Hun sa at vi om noen år, kanskje ville finne bøker i hyllene skrevet av noen av de unge forfatterne.

6. og 7. klasse hadde fått med seg bøker hjem for å forberede en lesestund for de gjenværende barna i barnehagen. Her ble de delt i små grupper, med 3-4 barn på hver. En trivelig stund for både små og store barn, samt for de voksne. Sel barnehage er kjempeglade for å ha så gode naboer i skolen som stiller opp, og bidrar til slike sosiale og lærerike dager.  Og en stor takk til Rita som fant bøker tilpasset lytterne. 

Sel barnehage har det siste barnehageåret gått til biblioteket en gang i måneden, og har da lest/bladd i bøker, tegnet eller spilt sjakk og ludo. Vi låner med bøker tilbake i barnehagen, og da får barna ofte velge bøker ut ifra interesse. Målet med disse besøkene er å få barna til å bli glad i å lese og at de skal kunne oppdage bøkenes magiske verden.

Fra Utdanningsforbundet:

" Høytlesning gir en stor språklig gevinst ved at det styrker utviklingen av både talespråk og lese- og skriveferdigheter, viser forskning. Barna får økt lyst til å lese selv, og det gir i tillegg økt sannsynlighet for at barna blir glade i å lese senere i livet".

"Barnelitteraturen tilbyr barna erfaringer med språk som er mer komplekst enn deres eget muntlige språk, og rike erfaringer med høytlesing utvikler og styrker barnas ordforråd. Det er også slik at dess bedre man mestrer fortelling som sjanger, jo mer interessant er det for andre å høre på. Derfor er det viktig at barnehagen er et sted der alle barn daglig møter fortelling og lesing - og et sted hvor barna oppmuntres til å fortelle selv. Kort sagt - det er bare å ta fram boka".

Tips en venn Skriv ut