Bandtvang i perioden 1. april - 15. oktober

For å sikre velferda til husdyr som går på beite og viltet, er det viktig at alle hundeeigarar respekter at hundar skal vere i band eller forsvarleg inngjerda eller innestengt.

Bandtvang i perioden 1. april t.o.m. 15. oktober 

Kvart år er det døme på at både husdyr og vilt blir utsatt for store lidingar og stress p.g.a. at hundar jagar husdyr og ville dyr. For å sikre velferda til husdyr som går på beite og viltet, er det viktig at alle hundeeigarar respekter at hundar skal vere i band eller forsvarleg inngjerda eller innestengt.

Vi syner til §6 i «Lov om hundehold»  § 6. Sikring av hund ved båndtvang m.m.:

«I tiden fra og med 1. april til og med 20. august skal en hund bli holdt i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt, slik at ikke den kan jage eller skade storfe, sau, geit, fjærfe, rein, hest eller vilt, herunder viltets egg, reir og bo.»

Gjennom lokal forskrift er denne perioden utvida til 15. oktober i Sel kommune av omsyn til beitedyr.

Per-Ivar Weydahl
Landbrukssjef i Sel og Vågå   


Forskrift om båndtvang i Sel kommune
I Sel kommune skal hunder holdes i bånd utover den generelle båndtvang som er i perioden 1. april – 20. august slik det fremgår av § 1 pkt. a-e.
Se også hele forskriften om båndtvang i Sel kommune her.

Tips en venn Skriv ut
Publisert 30. juni 2014 av Liv Annette Nygjerdet | Oppdatert 02. februar 2015