A A A

Avsluttande møte i styringsgruppa for kommunereformen Sel og Vågå i dag

I dag, 16.06. kl 13 er det avsluttande møte i styringsgruppa for kommunereformen Sel og Vågå. Møtet foregår på Sel rådhus.

Informasjon til heimesidene, bør leggjast på mappe kommunereform (14/1140 og 14/44) i båe kommunar. Norddalen får kopi til orientering da eg ikkje kan sjå at eg har formidla informasjonen godt nok tidlegare – det ble sendt som møteinnkalling via outlook.

 

Sakliste:

1.Folkeavstemminga 22. mai; valgdeltakelse og resultat

2.Samlet og overordnet vurdering av prosessen jan 2014 – juni 2016

3.Kommunestyresak  juni 2016 og tilbakemelding til Fylkesmannen

4.Er det noen «restverdier» av prosessen som kommunene sammen kan følge opp/dra nytte av ?

5.Dokumentasjon av prosessen

6.Prosjektregnskap 2016

7.Eventuelt

Tips en venn Skriv ut