A A A

Avgifter og gebyrsatser for 2011.

Kommunestyret har i møte 16.12.10, behandlet budsjett for 2011 og gjordt vedtak om kommunale eiendomsavgifter, gebyrer og betalingssatser.

De årlige eiendomsavgiftenen deles i 3 terminer med forfall 01.03 - 01.07 - 01.11

 Gebyrregulativet 2011

Tips en venn Skriv ut