A A A
Forsiden»Tema»Asylsituasjonen»Asylsøkere og flyktninger

Asylsøkere og flyktninger

Hva er en asylsøker?

En asylsøker en er person som ankommer et annet land uten at de på forhånd er anerkjent som flyktning og som søker politisk asyl i ankomstlandet. Bakgrunnen for søknaden om asyl kan være av politiske, etniske eller religiøse årsaker.

En enslig mindreårig asylsøker er under 18 år. Han eller hun kommer til Norge uten foreldre eller andre medforeldreansvar, og søker asyl i Norge.

En person kalles asylsøker når han eller hun har søkt om beskyttelse i Norge, og ikke har fått søknaden sin endelig avgjort. Når asylsøkere har fått endelig svar på søknadene sine, kalles de ikke lenger asylsøkere. Hvis de får positivt svar på søknaden, får de oppholdstillatelse som flyktning eller på humanitært grunnlag. Hvis de får endelig avslag på søknaden, må de reise ut av Norge.

Her er en illustrasjon av asylsøkerprosessen fra UDI.

Hva er en flyktning?

En flyktning er en person som fyller kravene til å få beskyttelse i Norge.

En flyktning er en person som har fått positivt svar på sin søknad om oppholdstillatelse i ankomstlandet. Personen er da vurdert til å ha en velbegrunnet frykt for forfølgelse pga. rase, religion, nasjonalitet, politisk overbevisning eller medlemskap i en bestemt sosial gruppe. Personen er anerkjent som flyktning, og vil få beskyttelse av ankomstlandet.

Overføringsflyktning (også kalt kvoteflyktning) er en person som er registrert gjennom UNCHR, FN's høykommissær for flyktninger. De er registrerte flyktninger, og kan ikke returneres til sitt hjemland. De blir overført til mer eller mindre tilfeldige medlemsland av FN for bosetting.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har ansvar for å finne egnet bosettingskommune til personer som har fått innvilget et lovlig opphold fra Utlendingsdirektoratet (UDI). IMDi anmoder norske kommuner om å bosette et gitt antall flyktninger.

Tips en venn Skriv ut