A A A
Forsiden»Tjenester A-Å

Askespredning

Generelt

Beskrivelse

Askespredning vil si at avdødes aske spres for vinden. Det kan skje hvis avdøde selv fikk innvilget søknad om askespredning, eller hvis det i ettertid godtgjøres at avdøde ønsket det. Tillatelse kan også gis for avdøde barn hvis foreldrene ønsker det. Askespredning kan være et alternativ for dem som ikke ønsker begravelse eller urnenedsettelse på en kristen gravplass, eller hvis avdøde hadde en spesiell tilknytning til et bestemt sted.

Kriterier/vilkår

Det er gitt visse retningslinjer som fylkesmannen må forholde seg til når en søknad vurderes. Disse retningslinjene går blant annet ut på at askespredning som hovedregel kun tillates på åpent hav og i høyfjellet. Det kan ikke skje nær bebyggelse eller der folk ellers oppholder seg. Fylkesmannen kan sette ytterligere vilkår for tillatelsen.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Om askespredning
___

Regelverk

Praktiske opplysninger

Søknaden sendes til

Fylkesmannen i det fylket der asken ønskes spredt.

 www.fylkesmannen.no

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til Fylkesmannen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til Fylkesmannen. Opprettholder Fylkesmannen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Kulturdepartementet, som avgjør om klagen skal tas til følge.

___

Andre opplysninger

Kirkekontoret i Sel

Storgata 21
2670 Otta

Telefon: 61 20 90 50
Telefax: 61 20 90 60
E-post:  
post@sel.kirken.no

Webside: www.sel.kirkene.net

Dato oppdatert

2016-11-02 08:28 ___
  • Tips en venn
  • Skriv ut

Tjenestebeskrivelser