A A A
Forsidenȁrsberetning

Årsberetning

25. februar 2014

Årsmelding for Sel kommune 2012

Klikk på overskrifta og last ned pdf-fil med årsmeldingen 2012 for Sel kommune.

25. februar 2014

Regnskap for Sel kommune 2012

Klikk på overskrifta og last ned pdf-fil med regnskapet 2012 for Sel kommune.

15. mai 2012

Regnskap for Sel kommune 2011

Klikk på overskrifta og last ned pdf-fil med regnskapet 2011 for Sel kommune.

15. mai 2012

Årsmelding for Sel kommune 2011

Klikk på overskrifta og last ned pdf-fil med årsmeldingen 2011 for Sel kommune.

08. april 2011

Regnskap og årsmelding 2010 for Sel kommune

Regnskap 2010, årsmelding 2010 og sak til politisk behandling om årsregnskap og årsmelding for 2010 samt disponering av årets resultat finner du her.
01. juli 2011

Årsberetning for Sel kommune 2009

Her kan du lese hele årsberetningen for 2009
24. februar 2010

Årsberetning for Sel kommune 2008

Her kan du lese hele årsberetningen for 2008
24. februar 2010

Årsberetning for Sel kommune 2007

Her kan du lese hele årsberetningen for 2007