A A A
Legging av skifer på det nye kulturhuset

Arbeidet fortsetter på kulturhuset

Arbeidet på det nye kulturhuset er godt i gang igjen etter ferien, og i uke 32 er det satt igang både skiferlegging og sceneteknisk arbeid.
Legging av skifer på det nye kulturhuset
Legging av skifer på det nye kulturhuset

Skifer på kulturhuset

Montørene Raymond Siljehaug og Hermod Kjøk fra Lonbakken mekaniske verksted AS er i gang med å montere skiferhellene som skal danne den utvendige kledningen på kulturhuset. Arbeidet skal være ferdig i løpet av august.
Sceneteknisk arbeid i det nye kulturhuset
Sceneteknisk arbeid i det nye kulturhuset

Tekniske trekk på scenen

Inne i kulturhuset er den scenetekniske leverandøren AVAB CAC AS, Lillehammer i gang med forarbeidet for montering av tekniske trekk på scenen. Arbeidet med å montere trekkene og motorene som driver disse starter opp i uke 33.
Tips en venn Skriv ut