A A A
Deltakere på kurs om psykisk helse og arbeid

Arbeid og psykisk helse

Onsdag 3. februar var over seksti personer fra norddalen samla til kurs om arbeid og psykisk helse på Sel rådhus. Det var NAV Arbeidslivssenter i Oppland som holdt kurset.
Deltakere på kurs om psykisk helse og arbeid
Deltakere på kurs om psykisk helse og arbeid
Onsdag 3. februar var over seksti personer fra norddalen samla til kurs om arbeid og psykisk helse på Sel rådhus. Det var NAV Arbeidslivssenter i Oppland som holdt kurset, som var ment på ledere, tillitsvalgte, verneombud og ansatte på personalavdelinger.
Bente Indergård, personalrådgiver
Bente Indergård, personalrådgiver

Årsaken til hver femte sykefraværsdag

Psykiske problemer er årsaken til hver femte sykefraværsdag, og mange av oss møter kolleger og medarbeidere som sliter psykisk. Målet med dette kurset var å gjøre folk bedre rusta til å takle møtet med psykisk syke. Kurset startet med normalisering av å være psykisk syk og bryte opp myter om psykiske lidelser. - Det var et veldig bra kurs sier personalrådgiver i Sel, Bente Indergård. Hun sier at kurslederne la vekt på at vi har med oss psyken vår på jobben og. - Vi er 24 timers mennesker, sier Bente, vi påvirkes av det som skjer i livet vårt, både fysisk og psykisk. - Bente mener at dette var et spesielt nyttig kurs siden psykiske lidelser ble ufarliggjort. - Det viser seg at halvparten av oss rammes av psykiske lidelser i løpet av livet, og 1/3 av oss vil faktisk få en eller annen form for psykiske problemer i løpet av ett år, sier Bente. Ett av tipsene deltakerne fikk på kurset var viktigheten av å bygge tillit til medarbeiderne gjennom hele året. Det kan være for sendt den dagen arbeidstakeren blir sykemeldt. Det å ha møtepunkt / personalmøter hvor det psykososiale arbeidsmiljøet blir diskutert er viktig, samtidig må man fange opp signaler på at noe er galt tidlig og ha mot nok til å ta det opp med den det gjelder. All statistikk viser at fokus på den gode samtalen og større åpenhet gjør det lettere å komme tilbake i jobb etter å ha møtt en utfordring. - Arbeidsgiver har selvsagt ikke noe rett til å stille spørsmål ved diagnoser, sier Bente, men det er arbeidsgivers plikt og ansvar å kartlegge hvordan sykdommen påvirker arbeidsevnen, fortsetter hun. Så er det selvsagt viktig at arbeidstaker medvirker til å finne gode løsninger. - Dette var ett svært nyttig kurs for alle sier Bente, hun er glad for at så mange fra Sel kommune kunne delta. - Vi fikk mange nyttige tips og råd til hvordan vi skal møte folk med psykiske lidelser, og til hvordan vi kan jobbe fremover, avslutter hun.

Svært godt oppmøte på kurset

 

 

 

 

 

 

 

 

 Svært godt oppmøte på kurset

Tips en venn Skriv ut