A A A
Forsiden/Tema/Samfunnssikkerhet og beredskap
Brannvern

Åpen dag på brannstasjonene i Sel kommune

350 brannstasjoner over hele landet åpner portene for små og store lørdag 24. september. I vårt distrikt kan du besøke Otta Beredskapssenter og Heidal Brannstasjon. Nye tall viser at høsttradisjonen «åpen dag» fortsatt er viktig for å redusere omfanget av alvorlige boligbranner.

  • 9 av 10 har ikke avtalt møtested i tilfelle brann.

  • 1 av 3 kan ikke nødnummeret til brannvesenet

  • 1 av 4 er usikre på om slokkeapparatet fungerer.

 

Disse tallene kommer fram i en ny undersøkelse TNS Gallup har utført for If Skadeforsikring, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Norsk brannvernforening i anledning årets brannvernuke.

- Begynner det å brenne, er du og familien veldig overlatt til dere selv i de første livsviktige sekundene og minuttene. Da er det ikke tid til å gruble over hvor det er trygt å rømme, google etter hvem dere skal ringe til, eller pakke ut brannslokkeapparatet av emballasjen. Det er kun gjennom å ha brannøvelse hjemme dette kan trenes på, sier konserndirektør Morten Thorsrud i If, en av medarrangørene til åpen dag på brannstasjonene.

I vårt distrikt er det Sel Brann- og redningsvesen som står for gjennomføringen av arrangementet.

- «Åpen dag» har blitt en fantastisk fin tradisjon i september hvert år. I fjor var det rundt 250 000 besøkende på landsbasis. Arrangementet samler voksne og barn til morsom læring med en alvorlig undertone, idet vi går inn i en årstid der antall boligbranner vanligvis øker i takt med at vi trekker innendørs, skrur på varme, fyrer i ovnen og tenner lys, sier brannsjef Tom Are Nilstad.

Oversikt over øvrige brannstasjoner som deltar, finnes på nettstedet www.brannvernuka.no i form av et interaktivt kart og fylkesvise lister.

Tips en venn Skriv ut