A A A

Pressemelding

Ansettelse av administrasjonssjef

Kaija Eide Drønen (49) blir innstilt som ny administrasjonssjef i Sel kommune. Tilsettingssaken legges fram for Sel kommunestyre mandag 18. juni. Det innstilles kun en kandidat til stillinga.

Drønen er i dag kommunalsjef og administrasjonssjefens stedfortreder i Nord-Fron kommune. Hun ble ansatt i kommunen i 1988 og har hatt flere ledende stillinger i kommunen før hun tiltrådte sin nåværende stilling i 2005. Drønen har sin utdanning fra Universitetet i Bergen og Høgskolen i Lillehammer, hvor hun gikk ut som diplomkandidat i samfunnsplanlegging i 1988.
Det er rekrutteringsutvalget nedsatt av Sel kommunestyre som fremmer innstilling overfor kommunestyret. Leder i utvalget, ordfører Dag Erik Pryhn, sier seg svært fornøyd med at de har kommet til enighet med Drønen.
-          Vi har vært på søk etter en tydelig, kraftfull og utviklingsorientert lederskikkelse som kan gå i front og motivere ledere og øvrig ansatte. Drønen har nettopp disse egenskapene. Hun har bred formalkompetanse og ledererfaring. Drønen kan ikke minst dokumentere stor gjennomføringsevne i samspillet med politisk ledelse, ansatte og tillitsvalgte. Vi har funnet den personen vi var ute etter.
I følge Pryhn er ikke datoen for tiltredelsen endelig avtalt, men dette vil være avklart i forkant av kommunestyremøtet 18. juni. Nåværende administrasjonssjef Sjur Mykletun går av med pensjon 1. desember 2012.
Rekrutteringsutvalget har bestått av ordfører Dag Erik Pryhn, varaordfører Anita Sletten Nuvstad, opposisjonsleder Kåre B. Hansen, hovedtillitsvalgt Nina Grindstuen og leder i personalavdelinga i Sel kommune Bente Indergård. Utviklingspartner v/ Ivar Aslaksrud har bistått rekrutteringsutvalget. På grunn av streiken i kommunal sektor har Nina Grindstuen ikke deltatt i sluttfasen av rekrutteringsprosessen.
 
Kontaktperson:
Ordfører Dag Erik Pryhn, tlf. 913 38870
 
Tips en venn Skriv ut