Barn og familie / Barnehage / Sel barnehage / Ansatte /  Ansatte i Sel barnehage
A A A
Svart på hvitt - normalt Gult på svart - invertert Svart på gult

Ansatte

Ansatte i Sel barnehage

Her finner du hvem som jobber i Sel Barnehage

 

Virksomhetsleder/Styrer;
 Irene Fossøy
 
Pedagogisk leder;

Ann Irene Johansen

Kristin Ulen

 
 
Barne- og ungdomsarbeider;
Gunn Grindstuen
Liv Berit Haugen
 
Hege Beate Sanden, barnevernspedagog
| Mer++