A A A
Varaordfører i Sel, Anita Sletten Nuvstad

Anita nytt medlem i landsstyret i USS

Varaordfører i Sel, Anita Sletten Nuvstad, ble på landsmøtet i Utmarkskommunenes Sammenslutning, valgt inn som nytt styremedlem fra Oppland.

På landsmøtet i Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) 15. - 16. april på Stjørdal ble Anita Sletten Nuvstad valgt inn som nytt styremedlem fra Oppland. Valget er for 2 år. Hun etterfølger Per Dag Hole, Lesja, som har sittet 6 år i styret. Det er ett styremedlem fra hvert fylke. Vi gratulerer Anita. Dette gir oss økte muligheter for å dra nytte av medlemskapet i USS.
 
Det er nå 83 medlemmer i USS, derav 11 medlemskommuner fra Oppland. Sør-Fron gjør trolig vedtak inneværende uke om å melde seg inn. Alle kommunene i Norddalen er medlemmer.
 
Landsmøtet drøftet spørsmål bl.a. knyttet til rovdyr, forvaltning av verneområder og motorferdsel i utmark. Det ble vedtatt en resolusjon som omhandler disse sakene. Statssekretær Heidi Sørensen innledet med gjennomgang av regjeringas politikk og arbeid på sentrale områder for USS-medlemmene.
 
Du finner mer informasjon om landsmøtet og USS på nettsida www.lundogco.no/no/uss

 

 

Tips en venn Skriv ut