A A A
Aksel Hagen var på besøk i Sel kommune

Aksel Hagen på besøk i Sel

Stortingsrepresentant Aksel Hagen besøkte Sel kommune mandag 15. februar. Hagen ble oppdatert på DMS-prosjektet og deltok i drøftinger om mål og utviklingen av tilbudet i grunnskolen og SFO.

På bildet: Dag Erik Pryhn, Aksel Hagen, Kåre Eide og Sjur Mykletun.

Aksel Hagen fikk omvisning i DMS-bygget og ble oppdatert på byggeprosjektet. Det ble også orientert om Sel kommunes og regionens arbeid med forsterkede helsetjenester inklusivt kontakten med statlige myndigheter og Sykehuset Innlandet.

Aksel Hagen besøkte også både Otta skole og Otta skole Nyhusom. Her var det informasjon om, og drøfting av nasjonale føringer og mål for utviklingen av tilbudet i grunnskolen og SFO. Tema som ble tatt opp var tidlig innsats overfor elever med behov for tilrettelagt undervisning/spesialundervisning, bruk av nasjonale prøver, gratis leksehjelp i SFO og behovet for at staten viderefører nasjonale program for renovering av skolebygg. Hagen traff skoleledelsen i kommunen, virksomhetsleder, inspektør, tillitsvalgt og ansatte ved Otta skole.

Ordfører i Sel, Dag Erik Pryhn, sier at slike besøk er viktig for kommunen for å kunne orientere om hvordan statlig skolepolitikk følges opp lokalt, og de utfordringer kommunen møter når vi skal følge opp politiske mål og forventninger innenfor de rammene staten setter, blant annet i forhold til kommuneøkonomien.

Her kan du lese Aksel Hagens egen blogg.

Tips en venn Skriv ut