A A A

Adressering av eiendommer

Sel kommune er nå ferdig med adressering av samtlige eiendommer i kommunen. Kommunen er den første i Gudbrandsdalen som ferdigstiller dette arbeidet, og nr. 3 i fylket.

Totalt har arbeidet omfattet nær 4000 eiendommer, det er tildelt vegnavn/områdeadresse og nummer på hver enkelt eiendom. Den nødvendige skiltingen av vegnavn er også i hovedsak ferdig. Den offisielle adressetildelingen innebærer et vesentlig framskritt også når det gjelder beredskap, da adresseringen vil lette arbeidet med å finne frem i alle deler av kommunen. Det vil erfaringsmessig ta noe tid før alle adresser er overført til kart som brukes på gps og lignende. Folkeregisteret og alle andre etater vil ta i bruk de nye adressene umiddelbart.

Tips en venn Skriv ut