A A A
Forsiden/Om Sel kommune/Årsmelding 2016

Årsmelding 2016

Sel kommunes årsmelding 2016
09. juni 2017

Sel kommunes årsmelding for 2016

Sel kommune utarbeider hvert budsjettår en årsmelding for kommunens drift. Årsmeldingen skal vise hvilke mål vi har oppnådd, og hva vi har produsert av tjenester i året som gikk ut i fra kommuneplaner og budsjett.

Dokumentet er en visuell og skriftlig tilbakemelding til politikere, innbyggere og alle andre offentlige og private aktører som vil ha innsyn og informasjon om den kommunale driften.

Årsmeldingen viser resultater og måloppnåelse for kommunen som helhet og detaljer om resultatene til fagenhetene og til de enkelte satsingsområder.

Årsmeldingen kan leses og sees her (innholder video)

Sel kommunes årsmelding 2015
17. juni 2016

Sel kommunes årsmelding for 2015

Sel kommune utarbeider hvert budsjettår en årsmelding for kommunens drift. Årsmeldingen skal vise hvilke mål vi har oppnådd, og hva vi har produsert av tjenester i året som gikk ut i fra kommuneplaner og budsjett.

19. mai 2015

Årsregnskap 2014

25. februar 2014

Årsmelding for Sel kommune 2012

Klikk på overskrifta og last ned pdf-fil med årsmeldingen 2012 for Sel kommune.

25. februar 2014

Regnskap for Sel kommune 2012

Klikk på overskrifta og last ned pdf-fil med regnskapet 2012 for Sel kommune.

15. mai 2012

Regnskap for Sel kommune 2011

Klikk på overskrifta og last ned pdf-fil med regnskapet 2011 for Sel kommune.

15. mai 2012

Årsmelding for Sel kommune 2011

Klikk på overskrifta og last ned pdf-fil med årsmeldingen 2011 for Sel kommune.

01. juli 2011

Årsberetning for Sel kommune 2009

Her kan du lese hele årsberetningen for 2009

08. april 2011

Regnskap og årsmelding 2010 for Sel kommune

Regnskap 2010, årsmelding 2010 og sak til politisk behandling om årsregnskap og årsmelding for 2010 samt disponering av årets resultat finner du her.