A A A
Forsiden/Tema/Samfunnsplanlegging/Prosjekt Otta som regionsenter

Prosjekt Otta som regionsenter

Ottasentrum
12. juli 2013

Samling i Utvikling av Otta som regionsenter 19 Juni 2013

I forbindelse med prosjektet «Utvikling av Otta som regionsenter» ble det den 19. juni holdt en samling på Norlandia Otta hotell. Vi samlet totalt 45 deltakere , som gjennom innlegg og workshop bidro til en nyttig dag. Her kan du lese innlegg og se hele rapporten som oppsummerer innleggene og gruppearbeidet.

Otta_sentrum
14. juni 2013

Workshop gatebruk og fortetting

I forbindelse med prosjektet «Utvikling av Otta som regionsenter» ble det den 27.05.13 holdt en workshop med gårdeiere og næringsdrivende på Otta. Gjennom en satsing på sentrum vil Otta sin rolle som et regionalt kraftsentrum kunne styrkes og videreutvikles.

Otta
28. februar 2013

Prosjekt «Utvikling av Otta som regionsenter»

Første samling i prosjektet ble avviklet på Otta kulturhus den 23. november 2012. Det var samlet rundt 75 deltakere, som gjennom innlegg og gruppearbeid bidro til at dette ble en veldig bra dag og starten på et videre samarbeid.

Otta som regionsenter  samling
03. desember 2012

Samordnet innsats for et styrket regionsenter i Nord-Gudbrandsdal

Sel kommune arbeider med prosjektet «Utvikling av Otta som regionsenter», og i den forbindelse ble det den 23. november holdt en workshop på Otta kulturhus. Samlingen er oppstarten på en lengre prosess, og det er for 2013 planlagt to samlinger til. Arbeidet skal munne ut i en strategi for utvikling av regionsenteret