A A A
Forsiden»Tema»Samfunnsplanlegging»Prosjekt Otta som regionsenter

Prosjekt Otta som regionsenter

Åpent møte 20.04.2016
12. april 2016

Utvikling av Otta som regionsenter

Invitasjon til åpent møte onsdag 20.04.

Gjennomføringen av Otta som by og regionsenter er i gang! Det vil bli presentasjon om fremdrift av prosjektet og planene fremover. 
Temaer som er aktuelle: Elvepromenaden, kunstprosjektet, Otta brygge og andre spennende utbyggingsplaner

Alle er hjertelig velkommen! Enkel bevertning

Næringslivets lokaliseringsmønster på Otta
11. april 2016

Rapport fra eksterne fagmiljøer

Det foreligger nå en rapport fra eksterne fagmiljøer med anbefalinger om næringsutvikling, parkeringsstrategi, gang- og sykkelstrategi, gateplan, bydesign og lysplan.

Illustrasjonsbilde Otta sentrum
10. november 2015

Utvikling av Otta som regionsenter

Mange deltok på åpent møte

I forbindelse med prosjektet «Utvikling av Otta som regionsenter» arrangerte Sel kommune et åpent møte den 28. oktober om utvikling av Otta sentrum.  Rundt 60 stykker møtte for å høre om tankene rundt og komme med sine meninger om Otta sentrum i fremtiden.

Illustrasjon_åpent_møte_28.10.15
22. oktober 2015

Åpent møte 28.10.15 kl 18.00

Hvordan gjøre Otta til en bedre by?

Firmaene Dronninga Landskap, C.F.Møller, TØI, Vista og Zenisk har jobbet med en sentrumsplan for Otta med bl.a. temaene: gateutforming, sykkel, handel, parkering og belysning.

Utvikling av Otta by
22. mai 2015

Dronninga Landskap igang med byutforming av Otta

Dronninga Landskap i samarbeid med CF Møller, Vista Analyse og TØI, har nå satt igang arbeidet med parkeringstrategi, gang- og sykkeltrategi, detaljering av gatebruksplan og utarbeidelse av et bydesignprogram for Otta sentrum.

Otta som by og regionsenter_illustrasjon
24. mars 2015

Utviklingsstrategi for Otta som by og regionsenter i Nord-Gudbrandsdal

Sel kommune har i perioden 2011-2014 gjennomført første fase av prosjektet «Utvikling av Otta som regionsenter» i et samarbeid med Statens vegvesen, Oppland fylkeskommune, regionrådet i Nord-Gudbrandsdalen og Nord-Gudbrandsdal næringsforening. Prosjektets utgangspunkt er en satsing i forhold til å videreutvikle og styrke Otta som by og regionsenter.

Otta sentrum ved parken
02. juni 2014

Videre utvikling av Otta som by og regionsenter

I forbindelse med det pågående arbeidet med sluttføringen av denne fasen i prosjektet «Utvikling av Otta som regionsenter» inviterte Sel kommune til åpent møte den 21. mai på Otta kulturhus.

Illustrasjonsbilde otta som regionsenter
09. desember 2013

Utvikling av Otta som regionsenter

Tredje samling om byutvikling

For tredje gang siden oppstarten av prosjektet «Utvikling av Otta som regionsenter» ble det avholdt en større samling om byutvikling.

Folkemøte med tema: utvikling av Otta som regionsenter og by
28. oktober 2013

Åpent møte om byutvikling av Otta:

God stemning og bra engasjement!

Det var en engasjert forsamling som møtte fram da Sel kommune arrangerte åpent møte tirsdag 22 oktober om utvikling av regionsenteret Otta.

Bilde av byen i klosser
12. juli 2013

Workshop Nord-Gudbrandsdal videregående

Den 18 juni ble det holdt en workshop med 2. klasse studiespesialisering ved Nord-Gudbrandsdal videregående på Norlandia Otta hotell. På samlingen den 19 juni ble modeller for deres byer presentert og to av elevene holdt innlegg i forhold til det arbeidet som de gjennomførte og deres tanker om utvikling av Otta by. Her kan du se hele innlegget.pdf