Spranget teater. Foto GD

889.000 kroner fordelt til lag og organisasjoner i Sel

Lag og organisasjoner i Sel har fått i alt 889.000 kroner i driftsstøtte for 2016. Det er en stor og positiv aktivitet i regi av frivillige lag og organiasjoner i Sel, og mange frivillige som legger ned en stor innsats, og det er dette som ligger til grunn for tildelingen.

Midlene ble fordelt i Driftsutvalgets møte den 06.06.16.

Her er fordelingen fordelt på ulike kategorier:

Idrettslag 450 025
Samfunnshus/forsamlingshus 189 020
Andre lag og organisasjoner 249 950

 

Tips en venn Skriv ut
Publisert 20. juni 2016 av Eva Martinsen