Pressemelding fra Jernbaneforum Dovre- og Raumabanen

3,5 timer mellom Lillehammer og Trondheim

Mye må gjøres for å korte ned reisetiden på en av landets viktigste transportårer. Nå tar aktører på strekningen grep.

Politikere, interesseorganisasjoner, representanter fra togselskap, transportører og Jernbaneverket møttes på Berkåk 25. november 2015. De diskuterte mulighetene og begrensingene for en ny jernbane mellom Lillehammer og Trondheim.

Målet er å komme ned i 3,5 timers reisetid mellom Lillehammer og Trondheim.

Jernbaneforum Dovre- og Raumabanen er arenaen for verkstedsamlingen.

 

Planlegger mot 2050

Etter verkstedet skal framtidig infrastrukturkapasitet og behov vurders, for deretter å foreslå infrastrukturtiltak på banene fram mot 2050.

Er 2050 et langt perspektiv spurte nyvalgt ordfører i Oppdal kommune Kirsti Welander.

  • Vi må spørre oss hvor folk reiser i dag og ikke minst hvor vi ønsker at folk skal reise i fremtiden, sa hun.

Deltagerne i forumet mener det er viktig å tenke langsiktig.

  • Lite har antagelig skjedd siden banen ble åpnet i 1921. Nå må vi bygge banen i et hundreårsperspektiv, sa Frode Damstuen, næringsutvikler i Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal.

 

Konsulentfirma engasjert

Jernbaneforumet har besluttet å gjennomføre en mulighetsstudie for økt infrastrukturkapasitet på Dovre- og Raumabanen - dette på bakgrunn av:

  • Dovrebanens fysiske tilstand
  • Hva Dovrebanen kan tilby av trafikk i dag
  • Dovrebanens betydning og potensial - også sett i en nasjonal sammenheng
  • Raumabanens potensial

Konsulentfirmaet Rejlers er engasjert for arbeidet. Forslag til tiltak på jernbanetraséen skal konkretiseres, nye togtilbud for person- og gods skal beskrives, og investeringskostnader og økonomiske konsekvenser skal beregnes.

Mulighetsstudien skal være klar ca. 01.06.16, og vil være kommuner og fylkeskommuners innspill til kommende NTP 2018-2029.

 

Ordfører i Rennebu Ola Øie peker og argumenterer og ordfører i Oppdal Kirsti Welander (i midten) lytter interessert.
Ordfører i Rennebu Ola Øie peker og argumenterer og ordfører i Oppdal Kirsti Welander (i midten) lytter interessert.

Jernbaneforum Dovre- og Raumabanen

Jernbaneforum Dovre- og Raumabanen ble stiftet 09.01.14 og består av 3 fylkeskommuner; Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal og Oppland, og kommuner langs Dovre- og Raumabanen - fra Lillehammer til Rennebu - til sammen 10 kommuner

Planlagt utbygging av dobbeltsporet jernbane fra Oslo til Lillehammer innen 2030 vil innebære - også for togreisende til Trondheim - en reduksjon i reisetiden med 1 time. Gjennom ulike tiltak mellom Lillehammer og Trondheim er målet å redusere reisetiden med ytterligere 1 time.

 

Kommentar fra ordfører i Sel, Dag Erik Pryhn:

Dobbeltspor på Dovrebanen fra Oslo til Lillehammer vil forkorte reisetida og øke kapasiteten for togframføring på hele strekninga Oslo-Trondheim. Men vi kan ikke stoppe der, sier Pryhn. Kommunene langs Dovrebanen nord for Lillehammer vil nå skaffe seg grunnlag for et strategisk påvirkningsarbeide for å påvirke prioriteringene når ny Nasjonal Transportplan vedtas av Stortinget i 2017. Vi engasjerer derfor et eksternet fagmiljø som skal bistå oss i arbeidet med en mulighetsstudie. Målet er flere togavganger, moderne stasjoner og mer gods over på tog. Dette arbeidet skjer parallelt med at Jernbaneverket planlegger en offensiv satsing på Otta stasjon.

Tips en venn Skriv ut
Publisert 28. november 2015 av Anders Teigen | Oppdatert 28. november 2015